Project omschrijving

Wat is het hoogbegaafd wereldtalen programma?

Ver-reikend: uitdagende leerconcepten voor hoogbegaafde kinderen

Leer communiceren in de 6 grootste wereldtalen (Russisch, Chinees, Arabisch, Hindi, Spaans en Engels)

De hoogbegaafde wereldburger van de toekomst

De huidige onderwijs-infrastructuur doet geen recht aan de behoefte aan leerprocessen van hoogbegaafde kinderen. Er is heel veel gepubliceerd over het “wat” en de structuur van “wat” er geleerd zou moeten worden. Zoals de beoogde competenties, hogere doelen, vooral door Bloom (taxonomie). Theorie genoeg. Maar hoe moet je nu uitdagende leerprocessen vormgeven?
Nu is bij veel hoogbegaafden doorslaggevend voor hun instelling voor het leerproces, dat je kunt aangeven WAAROM ze dat zouden moeten leren. Regel 1: wat levert het me op. Dus wat kán ik er mee in de toekomst.

Vandaar dat we gedacht hebben aan de uitdaging om te kunnen communiceren met het overgrote deel van de wereld in hun eigen taal met ook enige kennis van culturele, historische, geografische achtergronden. De 6 belangrijkste wereldtalen: Russisch, Chinees, Hindi, Spaans, Arabisch en Engels.
Op een zinvolle manier te leren communiceren door spelenderwijs te leren, een actiepunten systeem en met voortdurend positieve feedback. Dit wordt gedaan met peer groups in een lesprogramma dat wekelijks ca. 2 uur in beslag neemt en op locatie plaats kan vinden. Bovendien zijn dit leerprocessen die niet conflicteren met wat in het huidige onderwijs –op school dus- wordt gedaan.

Elke hoogbegaafde die de leerprocessen afrondt zal daarna een echte toekomstige wereldburger zijn.

Probeer het zelf!

Wie kan het hoogbegaafd wereldtalen programma gebruiken?

Folder LA Game Lesprogramma's binnenkant

Waarom zou je dit programma gebruiken?

Om tegemoet te komen aan de leerbehoefte van hoogbegaafde kinderen

Ver-reikend onderwijs voldoet aan de voorwaarden zoals genoemd door Bronkhorst e.a. (2001) voor verrijkingsonderwijs

  • Beroep doen op creativiteit

  • Open opdrachten

  • Hoog abstractieniveau

  • Hoge mate van complexiteit

  • Meerwaarde bieden tov reguliere leerstof

  • Stimuleren van onderzoekende houding

  • Beroep doen op zelfstandigheid leerling

  • Uitlokken van reflectieve houding

  • Beroep doen op metacognitieve vaardigheden

  • Uitlokken van interactie

Welke versies zijn inbegrepen in dit programma?

Russisch, Chinees, Arabisch, Hindi, Spaans en Engels in één programma.

Meer informatie hierover vind u op de website van LA-WorldGame.