Ook Willem Schreuder maakt deel uit van het netwerk van LE-Network. Zo heeft hij LE-App ontwikkeld, waarmee je -op 3 verschillende Likert-schalen via je smartphone- heel snel kunt aangeven wat je mening is van bijvoorbeeld leerprocessen.

Zijn creativiteit is onbegrensd. Zo heeft hij het idee van Wim Daniëls ( “eologismen”, waarbij de eerste letter van een woord wordt weggelaten, waardoor er een geheel nieuwe betekenis ontstaat) ook uitgewerkt met allerlei voorbeelden daarvan. Zie Eologismen_Wim_Daniëls.

Als Solutions Manager van zijn bedrijf functionality draagt Willem bij aan diverse ICT-innovaties van LE-Network

Ook verkrijgbaar in: Engels