Over LE-Network

Het netwerk

Even voorstellen

LE-Network heeft een ingrijpende wijziging ondergaan. De directie is gewijzigd, het aantal personen dat actief is verveelvoudigd. Nieuwe activiteiten -vooral met ICT- zijn opgezet. Innovatieve leerprocessen vergen namelijk meer en andere informatie. Zijn die leerprocessen met de producten van LE-Network ook daadwerkelijk effectiever, efficiënter, flexibeler en creatiever? En in welke mate en waarom?

De organisatie is in meerdere marktsegmenten actief, wat zijn weerslag heeft op de kwantiteit en de kwaliteit van de organisatie. In het overzicht van degenen die actief zijn binnen LE-Network. Daarbij zijn de namen van de personen die om hen moverende redenen niet op de website genoemd wensen te worden, weggelaten.

Henk Roelofs
Henk RoelofsAlgemeen directeur
Oprichter van LE-Network. De man achter de wetenschappelijke onderbouwing en de bedenker van de spelsimulaties en de gedragsstijlscans. Diverse publicaties op verschillende conferenties en in internationale magazines getuigen hiervan. Lees meer hierover op de edupreneurial website.
Ronald Zuidema
Ronald ZuidemaFinanciën
De man achter de financiële processen.
Harry Steernberg
Harry SteernbergStagebegeleider
De man die vanuit zijn specifieke deskundigheid met personeelszaken in het bedrijfsleven, regelt bij LE-Network de begeleiding van studenten. Dat zorgt voor een leerzame, leuke en innovatieve stage- of afstudeerplek. Een systematische aanpak, heldere verslaglegging zodat je eindbeoordeling op je school het succes van je activiteiten voor en met LE-Network bevestigt.
Saleem
SaleemOntwikkeling en uitvoering Arabisch lesprogramma
De man achter het Arabische lesprogramma. Supporter bij de ontwikkeling van de Learngames Arab en Oud-Aramees.
Willem Schreuder
Willem SchreuderVerbetering functionaliteit ICT producten
De man achter LE-App. Ontwikkelaar van ICT concepten die de functionaliteit (en het plezier) van de produkten van LE-Network verbeteren. Al consultant ook actief in één van de partners van LE-Network: “Functionality”. Inderdaad een combinatie van “functionaliteit” en “fun”.
Vitalina Bondar-Folkers
Vitalina Bondar-FolkersOndersteuning Russisch lesprogramma
Onze dame uit Wit-Rusland die als native speaker ons lesprogramma Russisch ondersteunt.
Oksana Grynazhuk
Oksana GrynazhukOndersteuning Russisch lesprogramma
Ontwikkeling en uitvoering Russisch lesprogramma
Steffi Muehlenstaedt
Steffi MuehlenstaedtOntwikkeling van Duits lesprogramma
Steffi ondersteunt bij de Duitse lesprogramma’s en biedt ondersteuning bij de bedrijfskundige LEARN-Games (“LO-Games”).
Jan Vrielink
Jan VrielinkWetenschappelijk support
Wetenschappelijke support, back-office en ontwikkeling van hoogbegaafdheid lesprogramma.
Ingrid MeppelinkWetenschappelijk support
Wetenschappelijke support en ontwikkeling van hoogbegaafdheid lesprogramma.
No-nameWebmaster
Webmaster en support ontwikkeling ICT omgeving spelsimulaties
No-nameOntwikkelaar
Ontwikkelaar van lesprogramma’s
No-nameBack-office
back office financiën
No-nameBack-Office Liason
back office niet-school
No-nameConsultancy
bedrijfseconomische consultancy bij ondernemerschap-spelsimulaties, strategische bedrijfsadvisering,

Wat doen we?

De missie en visie van LE-Network

LE-Network's 4 P's People,Planet, Profit and Passion

In haar missie ziet LE-Network als kern dat de organisatie maatschappelijk verantwoord, ondernemenderwijs opereert. In de visie van LE-Network rusten de bekende drie P’s van maatschappelijk verantwoord ondernemen: “People”, “Planet” en “Profit” namelijk op het fundament van de vierde P: “Passie”.

Een passie die wij zien ontstaan door synergie tussen ondernemerschap en onderwijs: “ondernemenderwijs”. Echte passie is niet te faken, het zorgt voor authenticiteit die ieders positionering in het eigen persoonlijke netwerk verstevigt.

Passie voor ondernemenderwijs bij LE-Network vergroot ieders reputatiekapitaal.
LE-Network ontleent haar bestaansrecht dan ook niet alleen aan professionals maar met name aan een enthousiast en groot netwerk van supporters en vrijwilligers.

Hoe doen we het?

Met de edupreneurial methodiek

Vaak kost het tijd en vooral veel moeite om de eerste stap te zetten om een nieuw bedrijfsproces, werkproces of leerstof en kennis tot je te nemen. Andere dingen zijn belangrijker  dan veel tijd besteden aan leerprocessen. De tijd om een wekenlange, maandenlange cursus te volgen ontbreekt, terwijl het dikwijls helemaal niet de bedoeling is om perfect theorie te beheersen: leren begrijpen, snappen wat de betekenis is en beter er over/mee te  kunnen communiceren is voldoende.

Omschakelen en een ander proces leren vergt via conventionele methodes vaak veel inspanning en tijd. Dikwijls komt u er gewoon niet aan toe en blijft het bij de goede bedoelingen. Het lesmateriaal, studieboeken of handouts verdwijnen op de stapel.

Al meer dan 10 jaar ervaart Henk dat rollenspel simulaties heel effectief zijn voor leerprocessen. “Ondernemenderwijs is mijn passie”, stelt hij. Met behulp van de spelsimulaties en de gedragsstijlscans zijn diverse publicaties ontstaan die op verschillende conferenties zijn gepresenteerd. Ook zijn enkele publicaties gepresenteerd in internationale magazines.
Meer informatie over de wetenschap achter de methodiek “Ondernemenderwijs” vind u op de Edupreneurial website.

Leren is een kwestie van ervaring en referentie. Via onze ervaringen verzamelen we informatie, die we vervolgens een plek geven in onze referentie, de ‘afbeelding’ van waaruit wij de wereld waarnemen. De resultaten van dit proces verankeren zich via onze emoties in onze reflexen, de automatismen die ons gedrag besturen en onze communicatie regelen. Dingen beklijven pas als ze voor ons gevoel ‘kloppen’. U leert bij ons door te doen, met behulp van uw eigen leer-ervaringen. U leert zélf !

LE-Network, een innovatief bedrijf

Stilstand is achteruitgang, is een bekend gezegde. Het geeft treffend weer, dat het voor een organisatie noodzakelijk is om in te spelen op nieuwe ontwikkelingen. De wereld staat immers niet stil. Voortdurend veranderen inzichten, marktvragen, belanghebbenden en technieken. De kansen die er zijn om nieuwe zaken op te pakken, moeten voortdurend zo veel mogelijk worden benut.

LE-Network hanteert als organisatie, een strategie van ‘constructief opportunisme’. Daarbij proberen we niet strak te plannen en stringent te beheersen, maar we reageren steeds op wat er gebeurt en denken na over wat de beste volgende stap is. Belangrijk is daarbij dat we ervaren hebben dat de doelen die we nastreven voortdurend veranderen.

Voor de organisatie vergt dat een permanente dialoog tussen teamleden: waar is ons doel vandaag en wat is er veranderd? Vervolgens kiezen we voor de volgende stap die ons dichterbij brengt, zonder dat we precies weten wat we daarna moeten doen. We doen het bij LE-Network al jaren op die manier. Dikwijls ook noodgedwongen omdat we ervaren hebben dat de teams –en daardoor de bereikbare doelen- steeds veranderen.

Partners van het netwerk

In samenwerking met:

LE-Network heeft een groot netwerk en werkt samen met verschillende organisaties en kennisspecialisten. Hieronder ziet u wie onze partners zijn of onderdeel uitmaken van het netwerk van LE.

Vrijwilligers, het hart van onze organisatie

Mede dank aan:

Hieronder zijn enkele namen van de mensen die behoren tot het netwerk van LE. Ben je geïnspireerd en wil je ook graag een steentje bijdragen neem dan gerust contact met ons op. Alle inzet word gewaardeerd en beloond met een plek in de lijst hieronder naast natuurlijk de opgedane ervaring en het uitbreiden van je eigen netwerk!

Adin Mandžo
Adriaan Nieuwenhuis
André Aarntzen
Bastiaan Sanders
Berhard Gutjahr
Bernoud Jonker
Carol ter Stege
Charlene de Vries
Denise Zumbrink
Dianne Eldering
Ella Meulman
Ewout de Vos
Frank Jeuring
Gabe Dijkstra
Geert-Jan van Stiphout
Georg Smieszkol
Gerben Russchen
Gerrit Reukema
Gisella Stap
Harry Steernberg
Helen 张蕾
Hilka Schäfer
Hui Peng(彭辉)

Jaap Smit
Jan van de Maat
Jan van der Weide
Jan Vrielink
Jarno Lowijs
Jasper Stevens
Jefferey Oertel
Johannes Reiners
Jos Tuik
Junhao Xu 答复
Kay Paping
Kevin Ahrens
Kezia Theiss
Koen Ursem
Kristel Boxem
Laurens Hadderingh
Lorenzo Dolphijn
Luc Jansen
Maarten Roelofs
Mahmoud Aljabary
Mark Mulder
Markus Fuehler
Martijn de Wijk
Melissa Zumbrink
Michael Kes
Mike Smidth

Nick Timmer
Oksana Lanting
Patricia Kleiberg
Peter van Dijk
Philipp Hinrichsen
Piet van Elswijk
Qi Yuan
Remco Aarntzen
Rens de Kuijer
Rick Hendriks
Rizwan Matthew Saleem
Rolan Kolman
Roy Koch
Sabrina Setz
Sander Galestien
Sebastiaan Santing
Serkan Özkan
Shirlin 黄晓琳
Shiyin Wang (王诗尹)
Simon Alberts
Steffi Mühlenstadt
Tessa Roelofs
Tim Zwart
Tobias Hoffschröer
Tom Thier
Victor G.B. Peters
Wim Melenberg
Yan Zhu(朱妍)
Yesim Kaya
Yu Wang(王郁)
Zhenru Zhang(张真如)

Stage of Afstuderen bij LE-Network

Wil jij ook onderdeel zijn van het enorme bovenstaande netwerk?

LE-Network verwelkomt altijd studenten. Er is in onze kleine organisatie steeds voldoende te doen dat ook aansluit bij jou leerproces. Bovendien is onze missie : “ondernemenderwijs” (Edupreneurial). In het verleden hebben we al veel studenten gehad die bij LE-Network een deel van hun studie hebben ingevuld: zowel van MBO als het HBO uit diverse opleidingen.

De begeleiding gebeurt, behalve door Henk Roelofs en Ronald Zuidema met name door Harry Steernberg, vanuit zijn ervaring met personeelszaken bij TVM en als lid van de Advisory Board Leerbedrijven. Harry zorgt voor de monitoring, zodat ook de vastlegging van het leerproces gebeurt volgens de systemen van de betrokken MBO/HBO opleiding.

Mocht er specifieke begeleiding nodig zijn, wordt daartoe het netwerk van LE-Network ingeschakeld. In dat netwerk is voldoende kennis en ervaring aanwezig op velerlei gebied.

We zouden ook nu studenten een plek kunnen bieden, bv:

  • CE-studenten voor marketing opdrachten
  • Logistiek studenten bij de doorontwikkeling van onze LO-Games
  • Talenstudenten en pedagogiek voor de doorontwikkeling van onze LA-Games
  • Multimedia en communicatie studenten voor een (nog) betere invulling van onze communicatiestrategie en voor de ontwikkeling van de inzet van nieuwe media in onze complexe rollenspelen.
  • ICT-studenten voor de ontwikkeling van specifieke apps die bij de rollenspelen kunnen worden ingezet.
  • Etc.

Ben jij geïnteresseerd in één van onze stageplekken? Neem dan geheel vrijblijvend contact op met LE-Network.

Contact

Ook verkrijgbaar in: Engels