LE-Network kende een voorspoedig 2015: de omzet groeide ook dit jaar opnieuw met dubbele cijfers: +18%. Steeds meer scholen, bedrijven en andere organisaties zetten structureel de producten van LE-Network in. Naast de workshops over de gedragsstijlen, worden de rollenspelsimulaties meer ingezet. Zo is het aantal scholen dat licenties afneemt groeiende. Op z’n Drents is er dan het understatement: “’t kon slechter”. ( “’t ging prima” in het Nederlands)

Ook voor 2016 verwacht LE-Network een verdere toename van de omzet. De innovaties die bij LE-Network (en haar partners) worden ontwikkeld zoals diverse app’s, sluiten aan bij nieuwe leermethodes. Daarnaast staan er enkele nieuwe spelsimulaties op stapel en komt er een nieuwe conflict-gedragsstijl test beschikbaar.