LE-Game geschikt voor vernieuwing M&O

Van M&O naar Bedrijfseconomie, ondernemerschap en financiële zelfredzaamheid. In het vernieuwde examenprogramma van M&O voor havo als vwo zal aandacht moeten worden gegeven aan acht domein. LE-Netwerk geeft met spelenderwijs leren een invulling aan meerdere domeinen.

Ondernemend gedrag en realiseren van klantwaarde komen bij de domeinen vaardigheden en marketing naar voren. Daarnaast is het advies om met keuzeonderwerpen accenten te leggen in het examenprogramma met bijvoorbeeld ondernemerschap en managementgames.

Lees het rapport:

Download PDF
Open het Flipboek

Een nieuwe missie voor M&O

De ontwikkelingen en trends maken het vak Bedrijfseconomie, ondernemerschap en financiële zelfredzaamheid extra relevant. Niet alleen vanwege het inzicht dat het vak leerlingen kan verschaffen in de complexe financiële en bedrijfseconomische actualiteit, maar vooral vanwege de vorming die het kan bieden om leerlingen zelfredzaam te laten functioneren en verantwoorde persoonlijke keuzes te laten maken.

Deze relevantie laat zich vertalen in de volgende missie voor het vak:

Bedrijfseconomie, ondernemerschap en financiële zelfredzaamheid is een zelfstandig en volwaardig tweede fase (profiel) keuzevak dat:

  • havo- en vwo-leerlingen inzicht laat verwerven in – het bestaansrecht en functioneren van organisaties gericht op het produceren en leveren van producten of diensten; het eigen functioneren binnen organisaties;
  • bijdraagt aan het eigen financieel bewustzijn.

Bovenstaande missie legt de basis voor de principiële leerdoelen van het vak Bedrijfseconomie, ondernemerschap en financiële zelfredzaamheid. Die zijn:

  • De leerling ontwikkelt een begrip over het functioneren van organisaties in een samenleving waarin de meeste goederen en diensten in georganiseerd verband worden voortgebracht.

  • De leerling verwerft essentiële vaardigheden op belangrijke bedrijfseconomische en organisatorische vakgebieden.

  • De leerling verkrijgt en vergroot zijn persoonlijke financieel bewustzijn, waaronder financieel inzicht en financiële vaardigheden, opdat hij in staat is verantwoord te handelen voor zichzelf en voor organisaties waarin hij in welke rol dan ook actief is.

  • De leerling is voorbereid op een voortgezette studie, respectievelijk het werkzame leven, of dit nu is als zelfstandige, als ondernemer of als werknemer.

  • De leerling heeft een eerste loopbaanoriëntatie ontwikkeld en zicht op een verdere persoonlijke ontwikkeling.

Een nieuwe opzet van het examenprogramma

De nieuwe missie en doelstellingen van het vak Bedrijfseconomie, ondernemerschap en financiële zelfredzaamheid maken een andere invulling en programmering van het vak noodzakelijk. Het functioneren van organisaties blijft een belangrijke invalshoek, maar decentrale initiatieven krijgen een belangrijke plaats en het perspectief van het individu ofwel de leerling komt centraal te staan.

Bijvoorbeeld aan de hand van vragen als: hoe zelf een onderneming te beginnen, wat behelst dit? Maar ook financiële zelfredzaamheid in het algemeen krijgt aandacht, onder meer bij persoonlijke financiële beslissingen, zoals het kopen van een huis.

Dit soort privébeslissingen lijkt op het eerste gezicht af te wijken van de problematiek van een organisatie. Toch is er grote overlap. Allerlei afwegingen en technieken die bij de aanpak van organisatorische vraagstukken aan de orde zijn, kunnen ook worden benut bij financiële kwesties op privégebied. En het zelf beginnen van een ondernemingsactiviteit – ondernemerschap – valt daar weer precies tussen in.

De grote programmatische veranderingen die het nieuwe vak Bedrijfseconomie, ondernemerschap en financiële zelfredzaamheid met zich meebrengen, zijn dus:

  • het individu, de leerling, staat meer centraal; zo speelt het nieuwe programma in op de zelfredzaamheid, ondernemerschap en meer in het algemeen de belevingswereld van de leerling;
  • een meer geïntegreerde programmastructuur waardoor het vak vergeleken met het huidige examenprogramma van M&O een grotere samenhang krijgt. Als bindmiddel is aan het nieuwe examenprogramma een overkoepelend domein toegevoegd. Dit domein, domein B Van persoon naar rechtspersoon geheten, legt via een aantal subdomeinen de verbinding tussen de persoonlijke en de organisatorische invalshoeken van het vak Bedrijfseconomie, ondernemerschap en financiële zelfredzaamheid.