LE-Game: extrovert gedrag loont

Gedrag en omzet & Gedrag en winst

Op de opleiding tot leraar economie in Nijmegen hebben we deze week met het ondernemerschapsspel LE-Game voor het eerst een verband kunnen leggen tussen de gedragsstijl en de spelresultaten. Een eerste indicatie is dat extrovert gedrag loont.

We hebben vooraf de gedragstijlen met LE-Behaviour laten invullen. Daarna hebben we de resultaten van elke deelnemer (gemaakte winst en gerealiseerde omzet) gekoppeld aan de gegevens van de gedragsstijl.

De workshop bestond uit een aantal elementen. Zo was de eerste sessie de traditionale LE-Game. Daarna wewrd LE-Game zilver gespeeld, waarbij elke transacties steeds moest worden geregistreerd. Daar waar het in eerste instantie ging om onderhandelen en deals afsluiten, kwamen er nu ook de administratieve handelingen bij! Met BTW heffing en ook afdracht. De processen in LE-Game liepen daardoor een stuk trager, wat ervoor zorgde dat de karakteristieke hectiek van dit ondernemerschapsspel beduidend minder werd. De deelnemers, velen zéf ook al actief als leraar economie, vonden het dan ook minder opwindend maar aan de andere kant wel veel leerzamer.

Vanwege het beperkte aantal waarnemingen, is enige voorzichtigheid bij de conclusie op zijn plaats. Niettemin: het is de eerste keer dat we een dergelijk direct verband konden leggen op individueel niveau.

Al eerder hebben we bij de analyse van ongeveer duizend gedragsstijlmetingen kunnen aantonen dat de (28) ondernemers in deze populatie gemiddeld genomen circa 25% extroverter waren.

Hierbij het plaatje: zowel in de basisstijl als de responsstijl waren er significante verschillen.

Natuurlijk ontdekten we weer allerlei mogelijkheden tot verbeteren, tot het nóg beter aansluiten bij onderwerpen uit de onderwijsprogramma’s voor ondernemerschap. Want het betere is de vijand van het goede. En we streven in onze spelsimulaties naar het uitmuntende. Inderdaad: dat denken we in kleine stapjes te bereiken. En daar gaan we de komende week zeker weer een paar van zetten.