LE-Game en het leren van ondernemerschap: “actie nemen!“

We hebben even gekeken in hoeverre het leren van ondernemerschap aansluit bij onze spelsimulatie LE-Game. Zo worden er in het algemeen een drietal gebieden onderscheiden:

  • Ideeën en kansen
  • Middelen
  • Actie nemen

Aan die 3 gebieden worden dan weer een aantal competenties gekoppeld, die dan weer worden uitgewerkt in indicatoren voor die competenties. Een soort van variabelen waaraan je kunt meten of die competenties ook bereikt worden. Vandaar dat we de emoticons uit LE-App gebruiken om te beoordelen of en in welke mate die indicatoren ook in LE-Game aanwezig zijn en eventueel gemeten zouden kunnen worden in spelsimulaties.

Natuurlijk beseffen we heel goed dat we met de werkvorm spelsimulatie LE-Game niet álle 3 gebieden , de bijbehorende competenties en álle indicatoren kunnen behappen. Maar het zijn er wel opmerkelijk veel.

Wat betreft het gebied “Ideeën en kansen” scoren we prima, al is de competentie “visie” wat vergezocht in onze spelsimulatie. Het “visualiseren van toekomstige scenario’s” is een stap te ver. Maar van “Herken en grijp kansen om waarde te creëren door het verkennen van je omgeving” is zeker sprake als je de deelnemers met hun afzonderlijk speldoos met geld en LEGO door het spellokaal ziet struinen.

Wat betreft het gebied “Middelen” is LE-Game in het algemeen goed, soms uitstekend en af en toe wat minder als je de indicatoren beziet.

Het beste is echter het plaatje op het gebied: “Actie nemen”. En natuurlijk zijn we voortdurend bezig om te verbeteren. Door aanvullingen op de spelsimulaties te maken zoals spreadsheet modellen waarbij je kunt kalibreren met variabelen zoals hoeveelheden en prijzen van torens of LEGO-materiaal en meteen kunt zien wat de gevolgen zijn voor de ontwikkeling in de tijd ( Indicator: “plaats de financiële beslissingen in de tijd”) of door het vervaardigen van Kahootjes zodat de reflectie na afloop van de spelsimulaties verbetert.
Zoals altijd staan we met ons “Learning Education Network” open voor samenwerking voor ondernemenderwijs leren. Zie onze missie en visie!

Download PDF
Open het Flipboek