Landenproject

Onze lesprogramma’s kunnen ook worden ingezet als “landenproject”. Immers in het lesprogramma wordt veel aandacht besteed aan culturele aspecten, aan geschiedenis en aan economische highlights. Een lesprogramma van 10 of 20 lessen kan daarbij ingezet worden. Met talen-spelsimulaties, filmpjes, oefeningen, muziek, Kahoots, memory games, etc.
Voor bijvoorbeeld “Rusland“, “”China” of voor “Arabische wereld”. Natuurlijk speelt communicatie een grote rol, vandaar specifieke aandacht voor de taal. Maar ook bijvoorbeeld voor het schrift: Cyrillisch, Arabisch, Chinese karaktertekens, Hindi etc.
Afhankelijk van de wensen is er ook “huiswerk” in de vorm van kleine opdrachten. Bijvoorbeeld voor Rusland: “Schrijf je naam met je patroniem (=naam van je vader) in het Cyrillisch”, zodat je ook je ‘officiële’ aanspreektitel hebt voor jezelf als je in Rusland bent. Wel probeert ons programma/landenproject daar waar mogelijk actieve leervormen toe te passen. “Learning by doing”, zo is onze ervaring werkt zeer motiverend : zelf-motivatie is één van de 3 dimensies van leerprocessen (zie leertheoreticus Knut Illeris).