Home2018-04-05T07:25:40+00:00

What is LE-Network?

Passion for entrepreneurial

With the mission and vision of LE-Network we work with great passion on improvements for learning processes. By constantly innovating learning processes, they can be more effective, more efficient, more flexible and more creative. In short: Impactful. We do not do this alone, but together with our partners.
LE-Network has already developed the following innovations:

 • Simulation games: learning by experiencing the self
 • LE-Behavior: the behavioral style scan
 • LE-App: measure learning effects with your smartphone.
 • LE-Voculearn: effectively learn words from other languages
 • LE-Talent: our impactful lesson program for gifted children
 • LE-Debate: a debate role play

We have been doing this innovating for more than 15 years and will continue to do so. For more information, view our assortment or contact us directly via our contact form.

What does LE-Network offer?

Learning by playing

LE-Network is as the word says it: a large and enthusiastic network of partnerships with the aim of improving learning processes.
We do this by applying the edupreneurial method “action learning”: Learning by doing!

Instead of reading books, textbooks serve as a reference work and the emphasis is on “playful learning”. Learning in authentic learning environments with positive emotions from your own experiences.

For example, we have developed the education program for entrepreneurship: entrepreneurship in action. Various game simulations are used to illustrate economic concepts and to give meaning. Our game simulations are a safe environment in which you can learn very well from your own mistakes (and successes) and those of your fellow players. So just learn by doing it yourself with the most impactful learning method.

For more information about LE-Network and the named partners, please visit the “About us” page or contact us directly via our contact form.

What is LE-Network?

Passion for entrepreneurial

Met de missie en visie van LE-Network werken wij met veel passie aan verbeteringen voor leerprocessen. Door leerprocessen voortdurend te innoveren kunnen deze effectiever, efficiënter, flexibeler en creatiever. Kortom: Impactvoller. Dat doen we niet alleen, maar samen met onze partners.
LE-Network ontwikkelde zo onder andere al de volgende innovaties:

 • Simulatiespellen: leren door het zelf te ervaren
 • LE-Behaviour: de gedragsstijl scan
 • LE-App: leer-effecten meten met je smartphone.
 • LE-Voculearn: effectief woorden leren van andere talen
 • LE-Talent: ons impactvolle les programma voor hoogbegaafde kinderen
 • LE-Debate: een debat rollenspel

Dit innoveren doen we al meer dan 15 jaar en zullen we blijven doen. Bekijk voor meer informatie ons assortiment of neem direct contact met ons op via ons contact formulier.

Assortment
Contact

What does LE-Network offer?

Learning by playing

LE-Network is zoals het woord het al zegt: een groot en enthousiast netwerk van samenwerkingsverbanden met als doel leerprocessen te verbeteren.
Dit doen we door het toepassen van de edupreneurial methode “action learning”: Leren door te doen!

In plaats van het lezen van boeken, dienen leerboeken eerder als naslag werk en ligt de nadruk op het “spelenderwijs leren”. Leren in authentieke leeromgevingen met positieve emoties van je eigen ervaringen.

Zo hebben we bijvoorbeeld het onderwijs programma voor ondernemerschap: ondernemerschap in actie ontwikkelt. Hierin worden diverse spel simulaties ingezet om economische begrippen aanschouwelijk te maken en betekenis te laten krijgen. Onze spel simulaties zijn immers een veilige omgeving waarin je heel goed kunt leren van je eigen fouten (en successen) en die van je medespelers. Dus gewoon leren door het zelf te doen met de impactvolste leermethode.

Voor meer informatie over LE-Network en de benoemde partners kunt u terecht op de “Over ons” pagina of neem direct contact met ons op via ons contact formulier.

About us
Contact

News

Testimonials

Who went before you?

What was said?

“Our students had a lot of fun. Both their entrepreneurship and creativity were tested. It was fun to learn that they can apply innovative strategies that are less common.”

Loots, Teacher Erasmus University | Cultural Economics & Entrepreneurship

“The entrepreneurship game LE-Game provides an experience-based approach to several aspects of entrepreneurship and entrepreneurship. We see a lot of fun and enthusiasm for participation in the game. Pupils are fully committed to their entrepreneurial skills. The entrepreneurial behavior we can teach as a teacher Observe and with the students we can talk about their experiences. ”

Debby Korenhoff, Bonaventura College

This content is also available in these languages: Dutch