Downloads

Over welk product zoekt u verdere informatie?

Hieronder kunt u een aantal documenten downloaden voor nadere kennismaking met de producten van LE-Network.

Mocht u hier niet het antwoord op uw vraag kunnen vinden neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op.

Contact
Contact

Edupreneurial

LE-Boek

De opzet van dit “Geen-boek boek”: wat kan je er mee?
Via de hyperlinks kan men snel zappen naar eigen relevante info!
Het accent ligt op de préfase van ondernemerschap: dat is de periode dat het leerproces ingezet moet en kan worden.
Verder wordt verduidelijkt wat je waarom en hoe kunt leren op basis van de ervaringen tijdens de LE-Games, de LO-Games en de LA-Games.

  • Zappend leren: waarom ondernemenderwijs leren?

  • Zappend leren: voorbeelden en metaforen

  • Zappend leren: toepassing & specifieke theorie in LE-Games

  • Zappend leren: metaforen uit afzonderlijke LE-Games

Open Flipboek
Download PDF

Publicaties

De publicaties tonen de ontwikkeling in de tijd van mijn onderzoek op het gebied van het leren van ondernemerschap en van ondernemend gedrag en op het gebied van ‘een ondernemende manier leren’. Dit laatste hebben we -“the edupreneurial method”- genoemd. Een leermethodiek die heel effectief blijkt te zijn, bijvoorbeeld doordat fouten maken positief gewaardeerd wordt. Fouten zijn in de spelsimulaties namelijk niet zozeer een negatief element maar veelmeer een aanmoediging op het opnieuw te proberen. Goede keuzes worden direct beloond, zoals in LE-Game met de kick van geld verdienen. “Success drives success”, zoals in één van de publicaties is aangetoond.

How to create educational environments that activate entrepreneurial behaviour (ENG)

De laatste publicatie bevestigt het vermoeden dat “entrepreneurs” in hun gedragsstijl gemiddeld genomen fors verschillen van het algemene beeld. Zowel van de onbewust gedragstijl (basis) als de bewuste gedragstijl (respons). Technisch mogelijk gemaakt door de ‘teamscan’ van LE-Network. Ondernemers zijn véél extroverter (+25%), hebben duidelijk de kenmerken van meer rood (dominant) en ook meer geel (invloed), en daarentegen minder blauw (controle) en beduidend minder groen (harmonie). Dat heeft gevolgen als je ondernemerschap wil leren dan wel aanleren:

LE-GAME the learning entrepreneurship game a solution to optimize entrepreneurial teaching (ENG)

De kern van deze publicatie is het onderzoek naar positieve emoties tijdens het spel. Is “success drives success” ook aantoonbaar tijdens de spelsimulaties? Omdat we denken dat positieve emoties het leerproces versterken:

Using meeting techniques in teaching to optimize learning (ENG)

Deze publicatie gaat over de actiepunten-methodiek toegepast in het onderwijs. Elke les wordt hier gezien als een vergadering waarin activiteiten die studenten verrichten worden afgestemd. Een zeer effectieve methode waar ook de prestaties van de studenten –zowel collectief als individueel- inzichtelijk worden. PACT staat voor Program Action points Coordination Tool:

Reference Creation As An Effective Learning System For Teaching Languages(ENG)

Dit is de eerste publicatie over de methode van referentie creatie die we toepassen in de LA-Games, de talen spelsimulaties. De combinatie van succeservaringen in de spelsimulatie gekoppeld aan ervaringen met alle zintuigen tijdens de spelsessies. De experimenten toonden forse leerervaringen in het Chinees, Hindi en veel minder in het Koreaans:

Open Flipboek
Download PDF
Open Flipboek
Download PDF
Open Flipboek
Download PDF
Open Flipboek
Download PDF

The Edupreneurial method an authentic environment as a base for effective education (ENG)

Deze publicatie gaat in op de authentieke omgeving als basis voor effectieve leerprocessen. Het is een voorloper en verklaart –deels- het ontstaan van LE-Game:

The Edupreneurial Pedagogic Method for Learning Entrepreneurship (ENG)

Dit is de allereerste publicatie waar de verandering naar meer extrovert gedrag door het spelen van LE-Game is aangetoond. Door de respons gedragstijl vóór en ná de spelsimulaties te vergelijken van de deelnemers.
In latere publicaties bevestigd, terwijl de meest recente publicatie aantoont dat dit gedrag ook meer ondernemend gedrag is:

Teaching and Learning Economic Creativity: How to Overcome Uncertainty in Realizing Creative New Concepts That Have a Value?

Onderwijs en leren van economische creativiteit: Hoe onzekerheid te overwinnen bij het realiseren van creatieve nieuwe concepten die een waarde hebben?

Hoe het CRAP-systeem – coördinatie en registratie van actiepunten en externe evaluatie mogelijke oplossingen genereren om waarde van nieuwe concepten te creëren?

What can be measured as variables that characterize entrepreneurial performance in an entrepreneurship role game?

Wat kan worden gemeten als variabelen die de ondernemersprestatie karakteriseren in een ondernemerschapspelspel?

Open Flipboek
Download PDF
Open Flipboek
Download PDF
Open Flipboek
Download PDF
Open Flipboek
Download PDF

Publicaties

How to create educational environments that activate entrepreneurial behaviour (ENG)

Open Flipboek
Download PDF

LE-GAME the learning entrepreneurship game a solution to optimize entrepreneurial teaching (ENG)

Open Flipboek
Download PDF

Using meeting techniques in teaching to optimize learning (ENG)

Open Flipboek
Download PDF

Reference Creation As An Effective Learning System For Teaching Languages(ENG)

Open Flipboek
Download PDF

The Edupreneurial method an authentic environment as a base for effective education (ENG)

Open Flipboek
Download PDF

The Edupreneurial Pedagogic Method for Learning Entrepreneurship (ENG)

Open Flipboek
Download PDF

Teaching and Learning Economic Creativity: How to Overcome Uncertainty in Realizing Creative New Concepts That Have a Value?

Open Flipboek
Download PDF

What can be measured as variables that characterize entrepreneurial performance in an entrepreneurship role game?

Open Flipboek
Download PDF

Leersoftware

LE-Voculearn

Produktbeschrijving van het idioom leerprogramma LE-Voculearn.

De digitale ondersteuning in onze onderwijsprogramma’s met LA-Game voor het leren van een basisvocabulaire van een nieuwe taal.

Woordenlijst sjabloon voor het idioom leerprogramma LE-Voculearn.

Deze woordenlijst kunt u ingevuld met uw aanvraag meeleveren als u een eigen woordenlijst wilt aanleveren voor het gebruik van LE-Voculearn.

Download PDF
Woordenlijst

Leersoftware

LE-Voculearn

Produktbeschrijving van het idioom leerprogramma LE-Voculearn.

Download PDF

Woordenlijst sjabloon voor het idioom leerprogramma LE-Voculearn.

Woordenlijst

Simulatiespellen

LO-Game

Unique learning experiences LO-Game June 2015

Vorig jaar werd de studenten na afloop van de spelsimulatie LO-Game gevraagd in één of enkele dia’s de unieke leerervaringen aan te geven.

Download DIA

LE-Game

Brochure van het ondernemerschapspel

De brochure van LE-Game het ondernemerschapsspel

Brochure

Presentatie van het ondernemerschapspel

De Dia presentatie gebruikt bij de LE-Game spelsimulaties.

Presentatie

LE-Prohef

Economie op Mensenmaat

In de Stenden Hogeschool publicatie, “Economie op Mensenmaat”, zet Henk Roelofs de achtergronden van de spelsimulatie LE-Prohef uiteen. De arbeidsmarkt wordt vanuit de vraagkant benaderd in deze rollenspelsimulatie. Uitkomst van de testen: “Soft skills” als persoonlijke loyaliteit, blijken heel belangrijk te zijn als je de arbeidsmarkt wilt activeren!

Open Flipboek
Download PDF

LE-Budget

Handleiding

LE-Budget richt zich op bedrijfsprocessen in budget-gestuurde organisaties. LE-Budget is een rollenspel-simulatie die zich vooral richt op het operationeel management van een school. De simulatie toepassen in een andere omgeving, naar andere budget gestuurde organisaties zoals; ziekenhuizen, verzorgingstehuizen, etc. is overigens eenvoudig te realiseren.

Download hier de handleiding met verdere uitleg over LE-Budget:

Open Flipboek
Download PDF

Simulatiespellen

LO-Game

Unique learning experiences LO-Game June 2015

Download DIA

LE-Game

Brochure van het ondernemerschapspel

Brochure

Presentatie van het ondernemerschapspel

Presentatie

LE-Prohef

Economie op Mensenmaat

Open Flipboek
Download PDF

LE-Budget

Handleiding

Open Flipboek
Download PDF

Onderwijsprogramma’s

Logistiek en bedrijfsprocessen

De toegevoegde waarde van LO-Game bij het leerproces

Het antwoord op de vraag: wat is het nut van LO-Game als het leerboek Basisboek Logistiek gebruikt wordt?

Omdat in veel logistiek opleidingen het leerboek Basisboek Logistiek wordt gebruikt, is het wellicht handig om te weten wat LO-Game nu precies toevoegt aan de theorie in dit boek.

Waarom is het voor opleidingen nuttig om deze spelsimulatie te gebruiken? Welnu dat is per hoofdstuk van dit leerboek weergegeven in dit document. Het schetst de toegevoegde waarde van LO-Game voor het leerproces logistiek.

Cursusprogramma Logistiek en bedrijfsprocessen met LO-Game spelsimulaties.

Het cursusprogramma – Logistiek en bedrijfsprocessen met LO-Game is het programma van het lespakket logistiek en bedrijfsprocessen. Hierin worden drie verschillende spelsessies van het simulatiespel LO-Game centraal gezet.

In hoofdlijnen zijn deze spelsessies:

  • Kennismaking met logistiek, als introductie van het spel en probleem oproepend met opdrachten gerelateerd aan het spel, voortvloeiend uit de problematiek van het spel;
  • Logistiek management, een complexere organisatie met programma gestuurde productie met opdrachten uit de afzonderlijke kennisgebieden toegepast tijdens het spel;
  • Integraal logistiek management, in deze complexe organisatie wordt de productie order gestuurd en worden vakoverschrijdende kenniselementen geïntegreerd.

Naast de spelversies zijn er (aanvullende) opdrachten, passend in de methodiek “leren door te doen”.

Open Flipboek
Download PDF
Open Flipboek
Download PDF

Ondernemerschap in actie

Cursusprogramma Ondernemerschap in aktie met LE-Game spelsimulaties.

Dit programma is een kader voor het leren van ondernemerschap, met de nadruk op leren. En zoals bekend is leren (learning) wat anders dan aanleren (teaching). Die nadruk op leren houdt in dat studenten of leerlingen veel doen!

Het programma wordt afgerond met de presentatie van een “persoonlijk business plan”. In dat personal business plan spelen de zogenaamde “zachte elementen” een belangrijke rol. Zo beginnen diverse leerboeken over ondernemerschap met het bepalen van de doelen, met daarbij als structuur: missie, visie en strategie. Om dat al bij een pril idee voor een product of dienst te hebben, is naar mijn oordeel nogal veel luchtfietserij. Maar betrek je het op je eigen toekomst in je personal business plan, dan krijgen deze begrippen veel meer inhoud.

Het onderwijsprogramma is ingericht als “Entrepreneurship in Action”, met de theoretische structuur van het boek met dezelfde naam, aangevuld met een aantal thema’s uit andere vakgebieden die het integratieve karakter van ondernemerschap versterken. Thema’s die onder meer van nut kunnen zijn bij het maken van het persoonlijke business plan en die afhankelijk van de duur van het programma kunnen worden ingevuld.

In het programma is zijn er zeer veel opdrachten die uitgevoerd dienen te worden, waarmee invulling wordt gegeven aan de term “in action”!

Een extra accent is het spelenderwijs leren van ondernemerschap, daar waar er mogelijkheden daartoe zijn. De spelsimulaties die ingezet worden creëren een authentieke leeromgeving voor het leren van ondernemerschap waarmee de effectiviteit van het leerproces bevorderd wordt.

LE-Game en Landelijke kwalificaties MBO (ondernemerschap detailhandel)

LE-Game sluit prima aan bij de te leren competenties van werkprocessen die volgens de landelijk kwalificaties MBO voor Ondernemer Detailhandel. Zie daarvoor de pdf met ingevoegde tekst. Opmerkelijk is dat bij bijna alle werkprocessen er “kruisjes” staan bij de laatste twee competenties. Dat zijn ‘Bedrijfsmatig handelen’ en ‘Ondernemend en commercieel handelen’. En die twee kunnen bij uitstek ervaren en geleerd worden in LE-Game!

Open Flipboek
Download PDF
Open Flipboek
Download PDF

Taal lespakketten

HBO CEF A1 Chinees in 8 weken

Als LE-Network hebben we ook een taal-lesprogramma om in 8 wekelijkse lessen van ca. 2 uur voor een groot deel het CEF A1 niveau te bereiken (Common European Framework A1 niveau is een Europese standaard voor het leren van een taal). Het programma is op allerlei opleidingen toepasbaar.

Voor Chinees is het programma hier te downloaden:

Chinees voor hoogbegaafd basisonderwijs

Een enigszins aangepast programma van het CEF A1 Chinees is 8 weken is met succes voor hoogbegaafde leerlingen op een basisschool georganiseerd. Daarbij werd LA-Game Chinees ook met veel plezier gespeeld. Het programma van 10 weken kunt u hier downloaden:

Open Flipboek
Download PDF
Open Flipboek
Download PDF

Lesprogramma Russische basisvocabulaire

LE-Network heeft een onderwijs programma Russisch ontwikkeld. Leerlingen maken spelenderwijs kennis met basisvocabulaire Russisch met onderstaande lesprogramma.

Het lesprogramma Russisch is beschikbaar voor diverse opleidingsniveaus zoals voor VWO+ en voor het HBO als introductie van deze vreemde taal. De lessen worden verzorgd door native speakers en het lesprogramma wordt afgesloten met een interactieve spelsimulatie.

Open Flipboek
Download PDF

Onderwijsprogramma’s

Logistiek en bedrijfsprocessen

De toegevoegde waarde van LO-Game bij het leerproces

Open Flipboek
Download PDF

Cursusprogramma Logistiek en bedrijfsprocessen met LO-Game spelsimulaties.

Open Flipboek
Download PDF

Ondernemerschap in actie

Cursusprogramma Ondernemerschap in aktie met LE-Game spelsimulaties.

Open Flipboek
Download PDF

LE-Game en Landelijke kwalificaties MBO (ondernemerschap detailhandel)

Open Flipboek
Download PDF

Taal lespakketten

HBO CEF A1 Chinees in 8 weken

Open Flipboek
Download PDF

Chinees voor hoogbegaafd basisonderwijs

Open Flipboek
Download PDF

Lesprogramma Russische basisvocabulaire

Open Flipboek
Download PDF

Licenties

Diverse scholen en bedrijven prefereren het om zélf over de spelsimulaties van LE-Network te beschikken. Zodat ze vrij zijn om op elk gewenst moment deze spelsimulatie in de onderwijsprocessen in te zetten. Hetzelfde geldt voor de gedragsstijlscans van LE-Behaviour, zodat die ook gebruikt kunnen worden als men dat nodig acht. Bijvoorbeeld om in teams de verschillende gedragsstijlen aanwezig te laten zijn.
In het algemeen wordt in onderling overleg een overeenkomst gesloten gebaseerd op het geschatte gebruik ervan. Zo wordt een win-win situatie gecreëerd, waarbij bespaard kan worden op bijvoorbeeld reiskosten en organisatiekosten. De doelstelling van en missie van LE-Network “maatschappelijk verantwoord, ondernemenderwijs” past hierbij. Immers het vergroot en intensiveert het netwerk van LE-Network.

LE-Games

Download PDF

LE-Behaviour

Download PDF

Licenties

LE-Games

Download PDF

LE-Behaviour

Download PDF

Ook verkrijgbaar in: Engels