De kracht van de herhaling benut met LE-VocuLearn

LE-VocuLearn-Ebbinghaus-vergeeftcurveDaar waar we met LA-Game inzetten om spelenderwijs heel snel een basisvocabulaire van een vreemde taal te leren, zoals LA-Game Russisch, hebben we met partner Albert Slofstra een verdere stap gezet naar het behouden van die kennis. Albert Slofstra heeft een leermethode ontwikkeld waarbij leerstof met toenemende intervallen wordt herhaald. Herhaling van lesstof blijkt de enige echte remedie tegen het vergeten.

Aan de hand van zijn passie en kennis in het leren van vreemde talen, hebben we zijn leermethode met zijn algorithme om vreemde woorden te leren vertaald het idioom leersoftware LE-VocuLearn. Deze software gaat uit van het leren van identieke woorden, bijna identieke en synoniemen met een afnemende herkenning. Met als uiteindelijke doel een totale herkenning van de vreemde taal vanuit onbewuste herkenning naar bewuste herkenning.

Het is een ontwikkeling van “onbewuste leerprocessen”, van een eerder gepubliceerd artikel door Henk Roelofs, vanuit het leerportfolio “easy to teach and easy to learn”, uitgaande van wat hij noemt: ‘minimale leerenergie’. Dat zijn woorden die precies het zelfde zijn, maar waarvan je dat niet weet. Zoals “ja” in het Duits hetzelfde is, terwijl dat bijvoorbeeld bij “nee” niet het geval is (“nein” is wat anders).

Er is veel wetenschappelijk onderzoek verricht naar de werking van het menselijk brein. Herman Ebbinghaus (1885, bron Wikipedia) vond wetenschappelijk bewijs voor de leercurve, die ook wel “de vergeetcurve” genoemd wordt. Indien je lesstof leert maar daarna helemaal niet meer herhaalt of oefent, dan zal kennis wegzakken. In de eerste periode zal dit heel snel gaan, na een aantal herhalingen zal dit langzamer gaan. Als je vandaag een video bekijkt of een artikel of lesboek doorleest en vervolgens niets meer met deze stof doet, dan zal binnen 1 week 80% tot 90% van de stof weer vergeten worden.

Met name Paul Pimsleur heeft geprobeerd dat toe te passen in zijn taalcursussen. Paul Pimsleur (1967, bron Wikipedia) stelde vast dat je het beste kan herhalen als de kans op het herinneren van de stof nog minimaal 60% is. Ook stelde Pimsleur dat als bij de herhaling items goed zijn herinnerend deze de keer daarna minder snel hoeft herhaald te worden. Hierdoor wordt uiteindelijk veel beter geleerd. Dit principe is in later onderzoek ook vastgesteld door Thomas Landauer en Robert Bjork (1978).

De hierboven beschreven kracht van herhaling en het wetenschappelijk bewijs van de vergeetcurve hebben we toegepast in het ontwikkelde idioom leersoftware LE-VocuLearn. Daarbij wordt geleerd richting een in te geven fixed einddatum. De intervallen worden steeds aangepast aan de mogelijkheden van de beschikbare tijd om te oefenen. Met LE-VocuLearn werk je toe aan 100% succes bij een overhoring of examen. Want met de flitskaarten van de Leitner leermethode weet je nooit, wanneer je klaar bent met je hele set woorden.

Lees verder over LE-VocuLearn
20%
60%
100%