• LE-Game Docentschap

  LE-Game Docentschap

  Opleidingsprogramma LE-Game spelleidingsdocent

  Neem zelf de spelleiding van LE-Game op u!

  LE-Game Docentschap - Word Spelleider
  Certificering voor LE-Game Docentschap.

  De Workshop “LE-Game Docentschap” bestaat uit twee eendaagse trainingssessies “LE-Game Docentschap A en Docentschap B”, waarmee u de bekwaamheid en de bevoegdheid verwerft om het simulatiespel LE-Game zelfstandig te doen, zonder directe betrokkenheid van LE-Network bij de spelleiding. Dat scheelt natuurlijk in de kosten omdat de kosten van de spelleiding door LE-Network alsdan wegvallen. Wel dient de school te beschikken over een spelversie en de licentie om het spel te mogen spelen

  De eerste dag leert u wat het spel inhoudt en op welke wijze de verschillende spelversies kunnen worden ingezet.
  De tweede dag staat het ondernemend gedrag centraal: wat behelst dat gedrag en op welke wijze kan men het ondernemend gedrag van de deelnemers meten en ook stimuleren.

  Word Spelleider!

  Voor onderwijs (instellingen):Voor bedrijven en organisaties:

  Certificering voor leraren

  Voor bijvoorbeeld de certificeerbare-eenheid ondernemerschap(CE-ondernemerschap) bij MBO en HBO scholen kan LE-Game worden aangeboden aan leerlingen. Met opdrachten gerelateerd aan het spel kunnen leerlingen hun theoretische kennis verdiepen, terwijl natuurlijk in het spel zelf hun praktische vaardigheden op het gebied van ondernemerschap kunnen worden ontwikkeld en eventueel zelfs getoetst!

  Met deze certificering verwerven docenten de bevoegdheid om zelfstandig het LE-Game simulatiespel te spelen.

  Certificering voor bedrijven

  Zoekt u een evenement waarbij uw medewerkers of teamleden leren ondernemender te worden? Qua gedrag en handelen? Waar ze eigen persoonlijke netwerken ontwikkelen?
  Onze spelsimulatie LE-Game bevorderd aantoonbaar ondernemender gedrag: meer rood (doelgerichtheid, dominant) en geel (invloed, plezier), zoals we met onze gedragsstijltesten kunnen tonen.
  Met de certificering “LE-Game Docentschap” verwerft u zelf de bevoegdheid tot het zelfstandig toepassen van LE-Game in uw bedrijf.

  Leerervaringen

  • Verwerf zelf de expertise om het LE-Game simulatiespel zelfstandig te kunnen toepassen.

  Verschillende onderdelen van LE-Game Docentschap

  LE-Network biedt de volgende onderdelen van LE-Game Docentschap aan:

  Deelcertificaat A:

  Een eendaagse training voor deelcertificering LE-Game docentschap A. Hiermee verwerft u de bevoegdheid tot het zelfstandig toepassen van LE-Game simulatie.
  Dit trainingsprogramma is de voorbereiding voor het ondernemerschap programma. Na twee dagdelen kennisoverdracht en leerervaringen ontvangen de deelnemers het “Certificaat LE-Game Docentschap A”

  Dag 1; Introductie & LE-Game zelf ervaren
  Nulmeting ondernemerschap test, Introductie LE-Game onderwijsprogramma.
  Spelen van meerdere spelrondes. Een eenvoudige kennismaking. De gevorderde versies van LE-Game inclusief BTW afdracht. Mogelijk simultaan met buitenlandse markten en vreemde valuta.
  Opstellen van resultaat en eindbalans, BTW afdracht.
  Opdrachten ter aanvulling van het spel

  Evaluatie & Certificering “LE-Game Docentschap A”

  Deelcertificaat B:

  Een eendaagse training voor deelcertificering LE-Game docentschap B. Hiermee verwerft u de bevoegdheid tot het zelfstandig toepassen van LE-Game simulatie.
  Dit trainingsprogramma is de opvolging voor het ondernemerschap programma. Na twee dagdelen kennisoverdracht en leerervaringen ontvangen de deelnemers het “Certificaat LE-Game Docentschap B”

  Dag 2; Ondernemend gedrag
  Introductie van de gedragsstijlscan LE-Behavior inclusief een afname van de test.
  Nieuwe elementen voor ondernemend gedrag te meten via apps en smartphones

  Evaluatie & Certificering “LE-Game Docentschap B”

  Facebooktwittergoogle_pluslinkedin