• LE-App

  LE-App

  Het meten van (leer)ervaringen

  “De Δ in leerprocessen in 1 minuut” Smartphone gebruiken bij de rollenspelsimulaties

  LE App Doosje
  Met onze LE-App, die zowel voor apple als android beschikbaar is, kan men razendsnel de leereffecten meten. Van een spelsimulatie, maar ook anderszins, eigenlijk van elke soort van (les)ervaring. Was het leuk? En/of goed? Welke ervaringen met name?
Jonge mensen, zo blijkt uit de pilots, doen zo’n test op hun smart phones binnen 1 minuut. Ouderen (60+ etc) hebben veelal het tienvoudige in tijd, of zelfs meer, nodig. Wellicht een andere mindset?
  Bijvoorbeeld voorafgaand aan de spelsimulatie LE-Game: “heeft Hebt u ervaren dat u risico’s moest nemen?” en na de spelsimulatie nogmaals dezelfde vraag. Of de vraag: “heeft Hebt u een beter netwerk gecreëerd?” In principe is het aantal vragen onbeperkt. Wij gebruiken meestal een stuk of 9.
Gemeten wordt op de Likert schaal: van 1-5, zowel de eerste keer als ook de tweede keer dat er getest wordt. Zodat we de ontwikkeling, de Δ kunnen meten.
  Voor het testen hebben we 3 soorten Likert schalen in LE-App zitten: emoties, waardering op een 1,2,3,4,5 schaal en duim(en) naar beneden of omhoog.
De ontwikkeling van LE-App was ooit bedoeld om de ervaringen en de performance van de deelnemers aan LE-Game, LO-Game en LA-Game te meten. Zodat we de leerprocessen beter kunnen monitoren en ook daadwerkelijk te kunnen vaststellen dat deze spelsimulaties ook de ‘impactvolste’ leermethode zijn.
  Via LE-App hebben we ook gevraagd naar de leereffecten, vóór en ná de spelsimulaties als LE-Game of LO-Game. De resultaten bevestigen wat we eigenlijk al weten: de impact wat leereffect betreft is zeer groot.

  Ervaar het zelf!

  Voor onderwijs (instellingen):Voor bedrijven en organisaties:

  LE-App in het onderwijs

  De toegevoegde waarde van LE-App zit in het meten van de leereffecten. Dat kan zijn van onze spelsimulaties. Maar ook van alle andere ervaringen waarvan men het effect wil meten

  LE-App : het meten van effecten

  Bedrijven of andere organisaties kunnen de effecten van bijvoorbeeld hun dienstverlening meten. Door begin en eind te toetsen om de ontwikkeling te meten. Of alleen aan het eind om bijvoorbeeld de waardering te bepalen.

  Leerervaringen

  Onze testen toonden bijvoorbeeld bij LO-Game aan dat men duidelijk meer inzicht had gekregen in operations management. Ook lieten de data zien dat “leren van fouten” bij de deelnemers de meest positieve emoties opwekte. Dus de theorie van Karl Popper “Lernen aus Fehlern” is inderdaad enigszins bevestigd.
  Bij LE-Game toonden de resultaten dat men inderdaad een veel beter persoonlijk netwerk had gecreëerd en ook dat men het nemen van risico had ervaren.

  Facebooktwittergoogle_pluslinkedin