• Over LE-Network

  Over LE-Network

  De missie en visie van LE-Network

  People Planet Profit Passion
  In haar missie ziet LE-Network als kern dat de organisatie maatschappelijk verantwoord, ondernemenderwijs opereert. In de visie van LE-Network rusten de bekende drie P’s van maatschappelijk verantwoord ondernemen: “People”, “Planet” en “Profit” namelijk op het fundament van de vierde P: “Passie”. Een passie die wij zien ontstaan door synergie tussen ondernemerschap en onderwijs: “ondernemenderwijs”. Echte passie is niet te faken, het zorgt voor authenticiteit die ieders positionering in het eigen persoonlijke netwerk verstevigt.
  Passie voor ondernemenderwijs bij LE-Network vergroot ieders reputatiekapitaal.
  LE-Network ontleent haar bestaansrecht dan ook niet alleen aan professionals maar met name aan een enthousiast en groot netwerk van supporters en vrijwilligers.

  Ervaar het zelf!

  De mensen achter LE-Network

  LE Network heeft al meer dan 10 jaar ervaring met rollenspellingsimulaties. In ons inmiddels 13-jarig bestaan zijn we steeds een dynamische omgeving geweest. Altijd zijn het de mensen, die kansen zien en uitdagingen aangaan om de organisatie op een hoger plan te brengen. Een flexibele organisatie met veel innovatief vermogen. Een netwerk organisatie gebaseerd op de toegevoegde waarde van elk individu.
  Zo zijn er ook al velen geweest die hebben meegedacht, hebben meegeholpen of support hebben geboden. De uitvoerende kern van de organisatie in het afgelopen decennium wordt gevormd door:

  Henk Roelofs

  De man achter de wetenschappelijke onderbouwing en de bedenker van de spelsimulaties en de gedragsstijlscans. Diverse publicaties op verschillende conferenties en in internationale magazines getuigen hiervanm, lees meer, zie downloads en Edupreneurial.com.

  Ronald Zuidema

  Directeur, spelleider en ontwikkelaar van concepten en workshops. Gaat graag in gesprek voor het toepassen van de impact-volste leermethode.

  Harry Steernberg

  De man die vanuit zijn specifieke deskundigheid met personeelszaken bij LE-Network de begeleiding regelt van studenten. Samen werken aan een goede verslaglegging voor je eindbeoordeling van een leuke innovatieve stage- of afstudeerplek. Lees meer: stageplaatsen.

  Mahmoud Aljabary

  Mahmoud Aljabary is met zijn bedrijf m06 een belangrijke partner in de technische ontwikkeling van de spelsimulaties.

  Via zijn bedrijf worden apps ontwikkeld die ingezet kunnen worden bij de spelsimulaties van LE-Network.

  Doordat m06 direct naast LE-Network gevestigd is, kan er snel geschakeld worden bij voortdurende innovaties in de diverse spelsimulaties en de gevolgen daarvan voor de ontwikkeling van nieuwe apps.

  Piet van Elswijk

  LE-ctor dr Piet van Elswijk is de bedenker van het “Prohef”-systeem, waarbij de arbeidsmarkt via de vraag naar arbeid wordt geactiveerd. Een systeem van “sociale BTW”, waarbij arbeid pas geld kost zodra die arbeid bijdraagt aan de productie van de organisatie. Dus extra toegevoegde waarde helpt te realiseren! Vanuit dit concept is de LE-Prohef simulatie ontwikkeld. De experimenten toonden bijv. dat juist de inzet van het persoonlijke informele netwerk nuttig is bij het Prohef-systeem voor het scheppen van banen.

  Qi Yuan

  Ontwikkelaar en docent van LA-Game Chinees. Geeft op een zeer creatieve manier in de praktijk uitvoering aan de theorie ondernemenderwijs leren door ervaringen met alle zintuigen vorm te geven met geluid, beeld, geur, smaak en tast. Verzorgd het lesprogramma Chinees voor het basis en middelbaar onderwijs voor verschillende doelgroepen.

  Hilka Schaefer

  Hilka Schäfer

  Mijn interesse ligt vooral bij de commerciële en inhoudelijke ontwikkeling van spelsimulaties LA-Game Duits/NL. Dat past ook prima bij mijn achtergrond als marketing student en bij mijn persoonlijke ervaring. De visie van ‘ondernemend leren’, dat ook praktisch uitwerken en het bijdragen aan vernieuwing in leerprocessen spreekt me aan. De oude elementen van ‘leren’ koppelen aan de nieuwe technische mogelijkheden is een mooie uitdaging.

  Oksana Lanting

  Oksana Lanting

  Dankzij mijn Oekraïns-Russische achtergrond en kennis van het Engels, was ik in staat om als tolk deel te nemen aan de PSO (Programma Samenwerking Oost-Europa) – hulpprojecten van Economische Zaken, die plaatsvonden in de Oekraïne en in Rusland. Bij LE-Network houd ik me bezig met het ‘Russische’ gedeelte: zo vertaal ik de website en spelsimulaties naar het Russisch. Van professie ben ik afgestudeerd ingenieur waterbeheersing, dus eigenlijk heel wat anders. Vooral de nieuwe manier van leren die LE-Network biedt, spreekt mij heel erg aan.

  Lorenzo Dolphijn

  Lorenzo Dolphijn

  Als student Bedrijfseconomie doe ik mijn stage bij LE-Network. Zo help ik bij de PR (ik doe ook de website van de studentenvereniging Dyonysus en doe vrijwilligerswerk bij RTV Emmen). Ik onderzoek en help bij de ontwikkeling van een spelsimulatie game die bedrijfseconomische aspecten bij beslissingen van het management moet gaan meten. De bedoeling is een soort van (in)competentie index te ontwikkelen voor bedrijfsbeslissingen. Mijn ambitie is om zelf te ondernemen in de toekomst.

  Overige ondersteuning

  LE Network ontleent zijn existentie aan de positie op het snijvlak van onderwijs en bedrijfsleven met diverse deskundigen als partners. Vanuit duurzame onderlinge win-win relaties: het netwerk van LE-Network.

  Waar support geboden wordt en werd door:

  LE-Network als innovatief bedrijf

  13062014_Deltion_College_Zwolle_LO-Game
  Stilstand is achteruitgang, is een bekend gezegde. Het geeft treffend weer, dat het voor een organisatie noodzakelijk is om in te spelen op nieuwe ontwikkelingen. De wereld staat immers niet stil. Voortdurend veranderen inzichten, marktvragen, belanghebbenden en technieken. De kansen die er zijn om nieuwe zaken op te pakken, moeten voortdurend zo veel mogelijk worden benut.
  14022013_Stenden_Hogeschool_Emmen_LE-Game
  LE-Network hanteert als organisatie, een strategie van ‘constructief opportunisme’. Daarbij proberen we niet strak te plannen en stringent te beheersen, maar we reageren steeds op wat er gebeurt en denken na over wat de beste volgende stap is. Belangrijk is daarbij dat we ervaren hebben dat de doelen die we nastreven voortdurend veranderen.
  27022013_Alfa_College_Hardenberg_LO-Game
  Voor de organisatie vergt dat een permanente dialoog tussen teamleden: waar is ons doel vandaag en wat is er veranderd? Vervolgens kiezen we voor de volgende stap die ons dichterbij brengt, zonder dat we precies weten wat we daarna moeten doen. We doen het bij LE-Network al jaren op die manier. Dikwijls ook noodgedwongen omdat we ervaren hebben dat de teams –en daardoor de bereikbare doelen- steeds veranderen.
  Bekijk hier de projecten waar op dit moment aan wordt gewerkt!

  Facebooktwittergoogle_pluslinkedin