• VECON Business School enthousiast over LE-Game

  VECON Business School enthousiast over LE-Game

  Docenten tijdens netwerkbijeenkomst VECON Business School enthousiast over Ondernemerschapspel

  De VECON Business School werd opmerkzaam gemaakt op het ondernemerschapsspel van LE-Network tijdens de studiedag van Platform VMBO Economie en Ondernemen. Op de uitnodiging van VECON Business School verzorgde LE-Network tijdens hun VECON-netwerkbijeenkomst het ondernemerschapspel LE-Game voor zo’n 20 geïnteresseerde docenten.

  Al tijdens de plenaire opening door de gastsprekers werd min of meer onbewust al gewezen op het effect dat deelnemers ervaren als ze van LE-Game spelen. Zowel Tineke Rensen als Anja Cheriakova adviseerden de docenten al over het ondernemend opereren. Adviezen die door veel deelnemers ook werden opgevolgd in het ondernemerschapsspel.

  Advies Tineke Rensen: Gewoon doen! Hoe eerder je begint, hoe sneller je resultaat krijgt.

  Elke deelnemer van LE-Game ervaart min of meer automatisch dat hij uit zijn comfortzone wordt gehaald, als hij of zij het eigen ondernemerschap in deze gesimuleerde omgeving uitoefent. De opgedane (leer)ervaringen kunnen worden gebruikt om een eigen verhaal aan te koppelen.

  LE-Network verzorgde workshop 10 in de tweede workshopronde. . In totaal stapten 20 nieuwsgierige docenten het lokaal binnen om het leereffect van het ondernemerschapsspel te beoordelen. De beste manier is inderdaad gewoon zélf doen, zélf ervaren. Na een speluitleg van een kleine 10 minuten, opereerden de docenten de rest van de speeltijd enthousiast als ondernemers.

  Hoe vonden jullie het spel? 20 Handen van gingen omhoog.

  LE-Network bedankt de organisatie voor de kans om de impactvolste leermethoude uit te dragen binnen het ondernemerschap onderwijs.

  VECON Business School

  Een profiel gebaseerd op economsche vakken, ondernemendheid en ondernemerschap. Een school is een VECON Business School als de school een profiel heeft gebaseerd op de ondernemerskwaliteiten en de economische vakken. Dit profiel is ontwikkeld door de VECON met als doel tegemoet te komen  aan enerzijds de veranderingen in de maatschappij en aan de noodzaak elk talent tot ontwikkeling te laten komen en anderzijds aan het velangen van scholen de economisch-maatschappelijke vakken meer in samenhang aan te bieden.

  Als ondernemerskwaliteiten worden twee eigenschappen genoemd:

  1. ondernemendheid; dit verwijst naar de mentaliteit van initiatief nemen, dus initiatiefrijk zijn, zaken in beweging willen zetten, kansen zien en grijpen.
  2. ondernemerschap; dit verwijst naar de houding van risico aandurven, van lef hebben.

  Een onderneming kan niet zonder een directeur/bedrijfsleider. Hij/zij zorgt ervoor dat de taken uitgevoerd worden en goed wordt samengewerkt.

  VECON Gecertificeerd

  Dit kan betreffen:

  • economische vakken (algemene economie, management & organisatie)
  • ervaring opdoen (middels stages, bedrijfsbezoeken, business games, beleggingsspellen, eigen bedrijf van Jong Ondernemen)
  • extra lesstof (module Belastingen, module Boekhouden)

  Wat?

  LE-Game het ondernemerschapsspel

  Wie?

  VECON Business School

  Waarom?

  Kennismaken met ondernemerschap.

  Wanneer?

  Dinsdag 4 Oktober, 2016.

  Hogeschool Arnhem Nijmegen
  Kapittelweg 35
  6525 EN, Nijmegen


  dinsdag 4 oktober, 2016

  13:00 - 20:00

  Facebooktwittergoogle_pluslinkedin